Verksamhetsåret 2020

Apr 5, 2021 by

Resultat- och balansräkning för Svenska Snipeförbundet verksamhetsåret 2019-10-01 – 2020-09-30

RESULTATRÄKNING

Intäkter 2020-09-30 2019-09-30 2018-10-01
Medlemsavg och båtdekaler 8500 8009 4800
Övriga intäkter 14000[1] 11000
Summa intäkter 22500 19009 4800
Kostnader      
Årsavgift SCIRA 6887 7354 2035
Årsavgift SSF 2000 4000
Admin & Web 1087 1087 878
Försäkring förbundsbåt 0 964 2835
Besiktning, skatt trailer 65 65 379
Övrigt förbundsbåt 167 0 6947
Finansiella kostnader 1200 1309 1155
Summa kostnader 11406 14779 14229
Resultat före avskrivningar 11094 4230 -9429
BALANSRÄKNING      
Tillgångar [i]    
Förbundsbåt 1 0 17500 21000
Förbundsbåt 2 0 0 10000
Dubbeltrailer 8000 9000 10000
Värdeminskning förbundsbåt 1 0 3500 3500
Värdeminskning förbundsbåt 2 0 0 1000
Värdeminskning trailer 1000 1000 1000
Summa anläggningstillgångar 7000 22000 35500
Resultat efter avskrivningar 10094 -270 -14929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar
Kassa 0 0 0
Bankkonto 33941 33941 33941
Plusgirokonto 49983 20496 7268
Summa omsättningstillgångar 83923 54437 41209
Summa tillgångar 90923 76437 76709

 

 

[i] Förbundsbåt 1 såld för 24 tkr, bokfört värde efter avskrivningar 14 tkr. Segelställ sålt för 4 tkr, bokfört värde 0.

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>