Kappsegling Regatta OnLine

SCIRA SWEDEN regattas 2014 updated 2.2.2014

 

Anmälan till regatta/ Entry for regatta

Se anmälda till regattor

 

 

Antal Svenska platser till Mästerskapen

Kom ihåg att SCIRA avgiften måste vara betald både för rorsman, gast och båt för att ni ska ha rätt att starta på mästerskap. Förutom detta måste båten ni ska segla ha ett giltigt mätbrev.

-SM är öppet för alla som uppfyller kraven ovan

-NM är öppet för alla som uppfyller kraven ovan

-EM=>Sverige har i dagsläget 5 seniorplatser, 1 dam och 1 junior plats

-VM=>Sverige har i dagsläget 2 seniorplatser

Förutom dessa mästerskap så anordnas också Junior VM samt Dam VM vartannat år.

(OBS! För att vi ska få fler platser till mästerskapen behöver vi få fler registrerade båtar!)

Kval reglerna, poängberäkningen
Rankingen kommer att vara en rak serie där deltävlingarna i respektive regatta räknas, dvs inte slutresultatet för regattan.
Den som får högst sammanlagd poäng efter borträknade resultat är den som vinner VM eller EM kvalet.
Poängen per race räknas efter antalet båtar som deltar i regattan. Detta gör att en regatta med fler deltagare väger tyngre än en regatta med färre deltagare i slutsummeringen. Alla deltagare räknas in i poängen, både svenska och utländska seglare.
1:an i ett race får poäng efter antalet båtar som deltar i regattan + 1 poäng per race.
2:an i ett race får poäng efter antalet båtar som deltar i regattan +0 poäng per race.
3:an i ett race får poäng efter antalet båtar som deltar i regattan -1 poäng per race.
osv
-DNC ger 0 poäng. För att inte räknas som DNC skall man ha betalat startavgiften och vara på plats för att försöka starta.
- Alla andra koder ger 1 poäng, förutom osportsligt uppträdande.
- Osportsligt uppträdande ger 0 poäng och går inte att räkna bort i serien.
Strykningsstegen, dvs antal seglingar som får räknas bort i serien är:

0-4     delsegingar, ingen borträkning

5-9     delseglingar, 1 borträkning

10-16 delseglingar, 2 borträkningar

17-21 delseglingar, 3 borträkningar

22-27 delseglingar, 4 borträkningar

28-32 delseglingar, 5 borträkningar

33 >   delseglingar, 6 borträkningar