Inbjudan till Copa di Lucia

Nov 19, 2012 by

Stockholms Snipe Club

 

Inbjuder till året Copa di Lucia regatta 8/12 2012, Aludden Djursholm

Klass

Snipe

 

Poängberäkning

5 seglingar planerade, vid 4 eller fler seglingar räknas sämsta seglingen bort.

 

Regler

Kappseglingen genomförs enligt Kappseglingsreglerna (KSR 2009-2012) appendix S1 samt SCIRAs regler för Snipeklassen.

 

Registrering

Registrering görs på regattaexpeditionen på Ranängen (KSSS) i Djursholm, senast kl 1000.

 

Tidsprogram

09:30 Regattaexpeditionen öppnar

10:00 Skepparmöte

10:30 Varningssignal för dagen första segling

 

Ingen start efter 14:30

 

c:a 15:00 After-sail med prisutdelning, plats meddelas senare.

 

Seglingsföreskrifter

Seglingsföreskrifter hämtas på regattaexpeditionen i samband med registrering.

 

 

 

 

Kappseglingsområde

Lilla Värtan, vattnen mellan Djursholm och Lidingö.

 

Priser

SSC-priser, ett pris för varje påbörjat femtal båtar.

Vandringspris, Copa di Lucia.

 

Anmälan och information

Anmälan skall vara SSC, nicklas.torlegard@hotmail.com tillhanda senast 2/12,

Ange namn, segelnummer och klubb. Anmälningsavgift 100 kr betalas in på SSC

pg 35 41 40 – 6 eller betalas kontant i samband med registrering.

 

SSC påtar sig inget som helst ansvar för skador eller förluster som drabbar besättning eller andra båtar, båtars utrustning i samband med kappsegling som SSC arrangerar.

 

Parkering, sjösättning

Parkering av bilar och trailers på platser som SSC anvisar.

 

 

 

 

Välkomna

 

Nicklas Torlegård

för Stockholms Snipe Club

 

 

Related Posts

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>