Digitalt Årsmöte 2021-04-08

Apr 5, 2021 by

 

 Svenska Snipeförbundet

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2021-04-08 kl 18.00

digitalt

 

 

A.MÖTETS ÖPPNANDE

B.UPPROP OCH UPPRÄTTANDE AV RÖSTLÄNGD

C.VAL AV JUSTERINGSPERSON

D.VAL AV TVÅ RÖSTRÄKNARE

E.ÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

F.VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

G.VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET

H.STYRELSENS VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSRAPPORT

I.REVISIONSBERÄTTELSE

J.FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR AVGÅENDE STYRELSE

K.VAL AV ORDFÖRANDE

L.VAL AV TVÅ LEDAMÖTER

M.VAL AV TVÅ REVISORER OCH TVÅ REVISORSUPPLEANTER

N.VAL AV TRE LEDAMÖTER I VALNÄMND

O.BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER

P.ÖVRIGA ÄRENDEN VILKA STYRELSEN VILL LÄGGA FRAM FÖR ÅRSMÖTETS BESLUT

Q.FASTSTÄLLANDE AV UTGIFTS- OCH INKOMSTSTATISTIK SAMT ÅRSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR

R.ÖVRIGA FRÅGOR

S.MÖTETS AVSLUTANDE

 

VÄLKOMNA

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>